Warmte-isolatie

Tijdens het opwarmen van een ruimte door de centrale verwarming of door zoninstraling nemen kalkzandsteenwanden een deel van de warmte op. Daalt de luchttemperatuur, dan wordt de warmte weer aan de omgeving afgegeven. Hierdoor ontstaat een warmtenivellerend effect met een positieve invloed op de behaaglijkheid. Bovendien blijven hierbij extreme temperatuurschommelingen achterwege, wat tot een ander positief effect leidt: besparing van energie. De mate waarin warmte kan worden opgenomen en afgestaan, wordt het warmteaccumulerende vermogen genoemd. Dit vermogen wordt vooral bepaald door de soortelijke warmte en de massa van het bouwmateriaal. De soortelijke warmte van kalkzandsteen bedraagt circa 840 J/(kg.K). De volumieke massa is circa 1750 kg/m3. Hierdoor ontstaat een hoog warmte-accumulerend vermogen. Dat betekent dat kalkzandsteen in de zomer langer koel blijft en in de winter juist langer warm. Door de warmteaccumulatie zijn wisselingen in de buitentemperatuur binnenshuis niet zo snel merkbaar. De verwarming hoeft niet zo vaak te reageren, wat een meer constante binnentemperatuur tot gevolg heeft.