Toepassingen

Mede als gevolg van deze innovaties groeit het succes van kalkzandsteen nog steeds. Tegenwoordig hebben kalkzandsteenproducten een zeer brede toepassing in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw, renovatieprojecten en de agrarische bouw.

Ze worden toegepast in binnenspouwbladen en in woningscheidende wanden, maar ook in funderingen, kelders, niet-dragende binnenwanden en gevels, van huizen, appartementen, bedrijfsverzamelgebouwen, kerken, ziekenhuizen, hallen, loodsen, scholen, enz.