Energieprestatie

In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen ten aanzien van de energieprestatiecoëffiënt (EPC). Aan deze eisen wordt voldaan als het berekende karakteristieke energieverbruik niet hoger is dan het maximaal toelaatbare energieverbruik. Om energie te besparen is het aantrekkelijk om de thermische isolatie van een gebouw te verbeteren. Een goede isolatie zorgt ervoor dat de warmte beter wordt vastgehouden in het gebouw. De overtollige warmte kan worden opgeslagen in de materiaalmassa van het gebouw. Deze komt later, bij daling van de omgevingstemperatuur weer beschikbaar. De warmteweerstand van een gevelconstructie (de Rc- waarde) is de som van de warmteweerstanden van de afzonderlijke onderdelen van deze constructie. Het Bouwbesluit bevat de volgende eis voor de Rc- waarden van gevels is 2,5 ((m2.K)/W). De Rc- waarde wordt berekend uit de warmtegeleidingcoëfficiënt en de dikte (d) van een wand. Voor gelijmde binnenspouwbladen van kalkzandsteen kan voor warmtegeleidingcoëfficiënt een rekenwaarde van 0,93 (W/m.K) worden aangehouden.