Geluidsisolatie

Een goede geluidwering verhoogt de kwaliteit van het leefklimaat en daarmee de duurzaamheid van een woning. Het gaat hierbij zowel om geluid van aangrenzende verblijfsgebieden als om geluid van buiten. De massa van de constructiedelen bepaalt in sterke mate de geluidwerende eigenschappen van een bouwconstructie. Een andere bepalende factor is de flankerende geluidoverdracht door aansluitende bouwdelen. Door de grote massa zijn de geluidwerende eigenschappen van kalkzandsteenwanden van nature al goed. Belangrijk is echter de detaillering van de aansluitende bouwdelen. Tijdens ontwerp en uitvoering dient dit aspect bijzondere aandacht te krijgen.
De geluidisolatie dient aan twee belangrijke eisen te voldoen. Ten eerste is dat de karakteristieke geluidsisolatie-index voor luchtgeluid Ilu;k de grootheid die de luchtgeluidsisolatie tussen twee ruimten weergeeft. De tweede eis heeft betrekking op de isolatie-index voor contactgeluid Ico. Tussen een besloten ruimte van de ene woning en een verblijfsgebied van de andere woning gelden volgens het Bouwbesluit de eisen Ilu;k = 0 en Ico = +5 dB. Tussen een besloten ruimte van de ene woning en een niet- verblijfsgebied van de andere woning gelden de eisen Ilu;k en Ico = -5 dB.