KOMO PRODUCTCERTIFICAAT

Verklaring van SKG-IKOB

Productielocatie

Wüseke Baustoffwerke GmbH

Dit KOMO productcertificaat is op basis van BRL 1004 Kalkzandsteen d.d. 06-09-2016 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij kalkzandsteen worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat:

Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde kalkzandsteen bij aflevering voldoet aan de in de BRL vastgelegde producteisen, mits de kalkzandsteen voorzien is van het KOMO-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Download certificaat