Lijmen

KST Vellingblokken / Lijmblokken
(schoonwerk, standaard verpakt op pallets of onverpakt)

Aanvoer en opslag:
Vellingblokken zijn uitsluitend verkrijgbaar op pallets in folie verpakt. Lijmblokken zijn zowel onverpakt als verpakt verkrijgbaar.

Lijmmortel:
Zie verwerkingsvoorschrift op de verpakking.

Hulpmaterieel:
Voor de verwerking van vellingblokken zijn speciale KST-lijmbakken en –lijmschepjes ontwikkeld.

  • Een KST-lijmbak per wanddikte waarmee de lijm op de lintvoeg gelijk-matig aangebracht wordt (bak af te stellen op 4 mm. ten einde een blijvende voeg van 2 mm. te verkrijgen).
  • Een KST-lijmschep per wanddikte waarmee de lijm op de stootvoeg gelijkmatig aangebracht wordt.

Verwerking
Vellingblokken uit de verschillende pakketten moeten goed door elkaar verwerkt worden. KST-vellingblokken kunnen zonder lijmmortel in de stootvoegen (zgn. stootvoegloos) worden verwerkt. Indien de gestelde prestatie-eisen ten aanzien van branddoorslag en van geluidsisolatie echter de eigenschappen van een stootvoegloos gelijmde wand overschrijden, dienen de verticale v-naden éénzijdig minimaal 3 mm. te worden afgedicht, dan wel dienen de blokken met gelijmde stootvoegen te worden verwerkt. De vellingblokken worden in verband gestapeld en met een lijmmortel verbonden, (blijvende) lintvoegdikte 2 mm.

Werken in zomer en winter
In droge perioden moeten de hechtvlakken van de kalkzandsteenproducten voorafgaand aan de verwerking bevochtigd worden. Bij het lijmen van de lintvoegen de lijm niet verder dan 2m1 vooruit na het laatst geplaatste blok aanbrengen, teneinde ‘verbranden’ van de mortel te voorkomen. De kuip met aangemaakte lijmmortel – tenzij goed afgedekt – niet in de volle zon plaatsen.

Lijmen wordt beschouwd als een der minder vorstgevoelige werkzaamheden, d.w.z. dat bij lichte vorst doorgelijmd kan worden. De snelle sterkteontwikkeling van lijmmortels maakt vers lijmwerk minder gevoelig voor de gevolgen van invallende vorst dan bij gebruik van traditionele mortels.

De door KST goedgekeurde winterlijm mortels kunnen zelfs verwerkt worden bij temperaturen tot –3°C.

Overigens adviseren wij om de doorwerkadviezen te hanteren van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid.

Wel zullen maatregelen ter voorkoming van bevriezing moeten worden genomen. Deze bestaan onder meer uit:

  • Bescherming van materiaal en materieel door bijvoorbeeld afdekking, verwarming, opslag in vorstvrije loodsen
  • Beschutting van de bouwplaats
  • Vrijwaring tegen vorst van vers lijmwerk door afdekking of verwarming

Voorts dient aandacht geschonken te worden aan de volgende punten:

  • Er mogen geen bevroren of beijzelde blokken worden verwerkt.
  • Geen pekel of keukenzout strooien in de nabijheid van kalkzandsteen; dit kan schade veroorzaken aan het metselwerk.
  • Bij zorgvuldig genomen maatregelen kan met de verwerking van vellingblokken worden doorgegaan tot het moment dat de vorstverletregeling in werking treedt.

Wandlengten en dilataties
Halfsteense wanden van KST-velling -en lijmblokken, zonder openingen moeten in het algemeen om de 5m¹ gedilateerd worden. Let op bij dilatatievoegen dat U voldoende verankering aanbrengt (liefst om de drie lagen) Bij meerzijdige belemmeringen of wanden met openingen moet deze maat aangepast worden. Vraag eventueel een dilatatieadvies aan bij KST Kalkzandsteen.

Afwerking
KST-vellingblokken kunnen toegepast worden als tweezijdig schoonwerk en hoeven niet afgewerkt te worden. De eventueel uitpuilende lijm dient – nadat de lijm enigszins is opgestijfd – afgestoken te worden.

Wil men de wand extra fraai maken, dan zijn de vellingblokken af te werken door bijvoorbeeld:

  • Sausen met een veegvaste of kwartsverf. Het is dan wel raadzaam de wanden vooraf te behandelen met een voorstrijkmiddel
  • Spuiten met een spuitpleister